Antikorozní ochrana

Nerezová ocel

Kvalita použité nerezové oceli má na antikorozní odolnost nádoby pro ohřev vody značnou důležitost. SpolečnostNIBE zvolila feritickou ocel EN 1.4521. Ta mimo jiné obsahuje 18% chrómu a 2% molybdenu, avšak minimální množství niklu. Protože se jedná o feritickou ocel, není náchylná k napěťové korozi, což znamená, že je odolná proti zvýšenému obsahu chloridů ve vodě.

Vysoký obsah chrómu a zvláště pak obsah molybdenu 

zlepšují odolnost vůči důlkové korozi. Extrémně nízký obsah niklu je výhodný i z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí, protože se při provozu neuvolňují ionty niklu, které se u jiných materiálů mohou uvolňovat během počáteční fáze provozu.

Kromě volby materiálu jsou důležité i jednotlivé fáze zpracování. Výrobní proces u firmy NIBE probíhá způsobem, který vylučuje vznik trhlin. Je důležité, aby po svaření měl povrch nádoby, který přichází do styku s vodou, homogenní složení. Toho se u firmy NIBE dosahuje využitím unikátního procesu moření, kdy dochází k pasivaci povrchu vytvořením rovnoměrné vrstvy oxidu na celém vnitřním povrchu nádoby pro ohřev vody.

Při styku s vodou s extrémně vysokým obsahem chloridů se může projevit důlková koroze, zvláště v kombinaci s vysokým stupněm tvrdosti vody, kdy dochází k usazování vodního kamene. V těchto případech se nemůže kyslík přirozeně obsažený ve vodě dostat na povrch oceli a koroze může probíhat pod nánosem vodního kamene.

Měď

Jakožto barevný kov je měď odolná vůči většině druhů užitkové vody, mezi jinými i vůči vodě z obecních vodovodů, u nichž je ve většině případů hodnota pH nad povolenou minimální hodnotou. Nádoby pro ohřev vody s antikorozní ochranou z mědi jsou podobně jako nerezové nádoby bezúdržbové, protože nevyžadují použití ochranné anody. U firmy NIBE se antikorozní ochrana mědí provádí tak, že vnitřní povrch ocelové nádoby se potáhne 0,4 - 0,7 mm silnou vrstvou měděného plechu, který je na povrch nádoby navařen v ochranné argonové atmosféře. Uhlíková ocel zajistí, aby nádoba odolala tlaku vody, zatímco povlak z mědi chrání nádobu proti korozi.

Měď jako přírodní materiál má také další výhody:

  • Měď je ideálním materiálem z hlediska recyklace a je možné ji mnohonásobně použít. Měď používaná u firmy NIBE je plně recyklována se stupněm využití 98%.
  • Měď je nejlepším materiálem s hlediska minimalizace rizika výskytu bakterie legionella.
  • Antibakteriální vlastnosti mědi udržují vodu čistou.
  • Příjem stopového množství mědi je nepostradatelný v principu pro všechny živé organismy.

Doporučení pro použití mědi jsou popsána v normě DIN50 930-6 takto:

Měď je možné použít bez omezení pro styk s pitnou vodou, pokud:

  • hodnota pH je vyšší nebo rovna 7.4 nebo
  • hodnota pH je mezi 7.0 a 7.4 a hodnota TOC nepřesáhne 1.5 mg/l. (TOC = celkové množství organického uhlíku)
  • Při nízkých hodnotách pH (kyselé vody) nebo vysokém obsahu chloridů (například poloslaná voda) má měď tendenci se rozpouštět.
  • Při nízkých hodnotách pH se mohou projevit estetické problémy, například může dojít k odbarvování porcelánu a blonďaté vlasy se mohou po sprchování zbarvit mírně do zelena.
  • Při vysokém obsahu chloridů můře dojít k důlkové korozi, avšak její riziko se snižuje s rostoucím obsahem vápníku ve vodě (tvrdost vody).

Smalt

Smalt je sklovitý materiál, který se aplikuje na vnitřní stranu nádoby pro ohřev vody a následně je vypálen. Po dlouholetém vývoji přešla firmaNIBE na tzv. přímo nanášený smalt. Využitím této nejlepší na trhu dostupné koncepce a použitím látek, které zesilují sklovitou strukturu smaltu, jsme dosáhli vysoce kvalitní vrstvy, která s rezervou splňuje i požadavky na dvouvrstvý smalt.

Sklovitý smaltovaný povrch je považován za tzv. "hygienický povrch" a výzkumy ukazují, že na smaltu nedochází k růstu bakterií.

Smalt se po nanesení na povrch oceli vypaluje při teplotě 860°C. Při tomto procesu mohou vznikat mikroskopické póry a v těchto místech se na povrch oceli může dostávat voda. Kvůli zabránění korozi se proto vždy u smaltovaných nádob používá ochranná anoda. Většinou je tato anoda vyrobena ze slitiny hořčíku. Protože hořčík je méně ušlechtilý kov než ocel, rozpouští se místo oceli materiál anody. Tento elektrochemický jev zabraňuje korozi oceli a póry ve vrstvě smaltu se zanášejí sloučeninami vápníku a hořčíku.

K největšímu úbytku materiálu anody dochází uvnitř anody a rychlost úbytku závisí převážně na kvalitě vody. Je tedy důležité anodu pravidelně kontrolovat, případně vyměnit.