NAD - AKUMULAČNÍ NÁDRŽE BEZ VNITŘNÍHO ZÁSOBNÍKU

Nádrže bez vnitřního zásobníku. 

Níže naleznete informace k:
NAD v1
NAD v2
NAD v3
NAD v4
NAD v5
NAD v 8

NAD v1

Základní informace o akumulačních nádržích bez vnitřního zásobníku NAD 250, 500, 750, 1000 v1

NAD 250 - akumulační nádrž s polyuretanovou izolací a plechovým lakovaným pláštěm

NAD 500, 750, 1000 - Akumulační nádrže NAD jsou vyráběny s možností rozmístění jedné až tří přírub. Příruba s roztečí šroubů 210 mm se může použít pro montáž přírubové topné jednotky TPK. Na zakázku lze rozmístění nátrubků i jejich množství změnit. Ve standardním provedení je příruba zaslepena. Akumulační nádrže jsou dodávány s vysoce kvalitní izolací Symbio z polyesterového rouna.

Technické parametry

NAD v2

Základní informace o akumulačních nádržích bez vnitřního zásobníku NAD 500, 750, 1000 v2

Akumulační nádrže NAD jsou vyráběny s možností rozmístění nátrubků G 6/4". Nátrubek G 6/4" se může použít pro montáž elektrické topné jednotky TJ 6/4". Lze vyrobit i s více nátrubky. Na zakázku lze rozmístění nátrubků i jejich množství změnit. Ve standardním provedení je nátrubek zaslepen. Akumulační nádrže NAD jsou dodávány s vysoce kvalitní izolací Symbio z polyesterového rouna.mm.

Technické parametry

NAD v3

Základní informace o akumulačních nádržích bez vnitřního zásobníku NAD 500, 750, 1000 v3

Akumulační nádrže NAD jsou vyráběny ve dvou provedeních - s přírubou s roztečí šroubů 210 mm pro montáž přírubové topné jednotky TPK nebo bez příruby pouze s nátrubky. Ve standardním provedení je příruba zaslepena. Akumulační nádrže NAD jsou dodávány s vysoce kvalitní izolací Symbio z polyesterového rouna.

Technické parametry

NAD v4

Základní informace o akumulačních nádržích bez vnitřního zásobníku NAD 500, 750, 1000 v4

Akumulační nádrže NAD se vyrábějí s přírubou o rozteči šroubů 210 mm pro montáž přírubové topné jednotky TPK. Lze vyrobit i s více přírubami. Nádoba obsahuje výměník o ploše 1,5 m2 pro připojení dalšího topného systému (např. SOLAR). Trubkový výměník nelze použít pro průtokový ohřev teplé užitkové vody. Na zakázku lze rozmístění nátrubků i jejich množství změnit. Ve standardním provedení je příruba zaslepena. Akumulační nádrže NAD jsou dodávány s vysoce kvalitní izolací Symbio z polyesterového rouna.

Technické parametry

NAD v5

Základní informace o akumulačních nádržích bez vnitřního zásobníku NAD 500, 750, 1000 v5

Akumulační nádrže NAD se vyrábějí s přírubou o rozteči šroubů 210 mm pro montáž přírubové topné jednotky TPK. Lze vyrobit i s více přírubami. Nádoba obsahuje dva výměníky každý o ploše 1,5 m2 pro připojení dalšího topného systému (např. SOLAR). Trubkové výměníky nelze použít pro průtokový ohřev teplé užitkové vody. Na zakázku lze rozmístění nátrubků i jejich množství změnit. Ve standardním provedení je příruba zaslepena. Akumulační nádrže NAD jsou dodávány s vysoce kvalitní izolací Symbio z polyesterového rouna.

Technické parametry

NAD v8

Základní informace o akumulačních nádržích bez vnitřního zásobníku NAD 500 v8

Akumulační nádrže NAD slouží k akumulaci přebytečného tepla od jeho zdroje. Zdrojem mohou být tepelné čerpadlo, solární kolektory, atd. Akumulační nádrže typu NAD slouží pouze k ukládání tepla v topném systému. Přínos je hlavně pro zajištění optimálního chodu topného zdroje (zamezení častého rozběhu, spínání, startování jednotlivých komponent topného zdroje), kdy se přebytečné neodebrané teplo akumuluje v nádrži.

Akumulační nádrž NAD 500 v8 je vybavena mimořádně kvalitní a zesílenou izolací, která umožňuje celoroční venkovní provoz s minimálními tepelnými ztrátami. Venkovní nádrž šetří místo ve vašem domě , vnější povrch izolace umožňuje nátěr fasádní barvou. Před nátěrem izolace nádrže fasádní barvou se poraďte s výrobcem barvy!

Technické parametry