Příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ NIBE DEH 500 - SADA PRO PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO

ZDROJE TEPLA K VVM 500

Příslušenství NIBE DEH 500 slouží pro připojení a řízení externího zdroje tepla k jednotce NIBE VVM 500.

Teplo vyrobené externím zdrojem je použito k vytápění budovy a ohřevu teplé vody.