Reference - Ventilační tepelná čerpadla

F470 - Kočí 

Ventilační tepelné čerpadlo s funkcí předehřev čerstvého venkovního vzduchu

F470 - Vraclav 

Ventilační tepelné čerpadlo s funkcí předehřev čerstvého venkovního vzduchu