Plošný kolektor

Tepelná čerpadla systému země-voda mohou odebírat energii například z plošného zemního kolektoru. Během léta slunce prohřívá vrchní vrstvy půdy. Teplo se v půdě akumuluje buď přímou absorpcí nebo se do ní dostává prostřednictvím dešťových srážek nebo přenosem ze vzduchu.

Použití této energie pro vytápění přináší značné provozní úspory. Nejvyšší výtěžnost tepelné energie se dosahuje z půdy s vysokým obsahem vody. Teplo se z půdy získává pomocí do země uložených plastových 

hadic. V hadicích cirkuluje nemrznoucí směs, která neohrožuje životní prostředí. Půda nad zemními kolektory nesmí být za žádných okolností neprodyšně zakryta například budovami, asfaltem nebo betonem.

Pro instalaci zemních kolektorů není třeba povolení. Doporučuje se uložení asi o 20 cm pod úroveň nezámrzné hloubky. O vhodnosti tohoto řešení se můžete poradit s našimi odborníky. Máte-li zájem o bezplatné poradenství, neváhejte nás prosím kontaktovat.