Servis

Josef Dvořák

servisní technik

Merklovice 64, 517 54 Vamberk
Tel.: Fax: 494 541 000 

Základní záruka na tepelné čerpadlo

Na tepelná čerpadla NIBE dáváme spotřebiteli záruku 2 roky a po jejím skončení poskytujeme další 3 roky náhradní díly zdarma, byla-li instalace schválena autorizovaným technikem NIBE. Schválení instalace se objednává u autorizovaného technika NIBE prostřednictvím firmy, která tepelné čerpadlo instaluje.

Prodloužená záruka

S platností od 1.1.2009, si může každý majitel tepelného čerpadla NIBE prodloužit záruku.

Záruční doba lze prodloužit dvěma způsoby:

  1. Prodloužená kompletní záruka na 5 let na celé tepelné čerpadlo za 3.000,-Kč.
  2. Prodloužená kompletní záruka na 10 let na kompresor tepelného čerpadla za 7.000,-Kč.

Prodloužení záruky se vztahuje na kompletní opravu vady tepelného čerpadla, včetně servisních prací, cestovních nákladů servisního technika i včetně bezplatného dodání vadného dílu a to dle příslušného prodloužení záruční doby.

Záruční doba na tepelné čerpadlo začíná běžet uvedením tepelného čerpadla do provozu.

Prodloužená záruční doba je v platnosti od připsání příslušné částky na náš účet, platba se provádí prostřednictvím složenky typu A dle přílohy. Do zprávy pro příjemce uveďte 14-ti místné výrobní číslo tepelného čerpadla uvedené ve standardním záručním listu, který dostanete od Vaší instalační firmy při uvedení tepelného čerpadla do provozu. Jako variabilní symbol uveďte posledních osm číslic výrobního čísla tepelného čerpadla.

Kopii potvrzení o úhradě a kopii standardního záručního listu zašlete laskavě na adresu:

Družstevní závody Dražice- strojírna s.r.o.
Divize tepelných čerpadel NIBE
Dražice 69
294 71 Benátky na Jizerou

Nový záruční list s příslušnou prodlouženou zárukou Vám zašleme obratem na Vámi uvedenou adresu.

Záruku lze prodloužit na tepelná čerpadla koupená od 1.1.2009 a maximálně do 6 měsíců od uvedení tepelného čerpadla do provozu instalační firmou a schválená autorizovaným technikem NIBE.

Uvedené ceny jsou bez DPH 21%.

Prodloužená záruka je krytá výrobcem resp. 100% dceřinou společností výrobce.

Reklamace

Při reklamaci je zapotřebí se obrátit vždy nejprve na firmu, která tepelné čerpadlo instalovala. Ta prověří situaci a bude-li se jednat skutečně o závadu tepelného čerpadla, povolá autorizovaného technika NIBE. Prvotní prověření instalační firmou je naprosto nezbytné, protože často dochází k závadám v systému mimo tepelné čerpadlo, které přitom navenek jako porucha čerpadla vypadají.

Objednávka servisu