Příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ NIBE FLM - MODUL PRO ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ

Ideální řešení pro úsporné novostavby - NIBE FLM

Příslušenství NIBE FLM je nástavbový modul zajišťující řízené větrání obytných prostor vytápěného objektu a zároveň regeneraci zemních kolektorů.

Více informací o příslušenství NIBE FLM 

- modul pro řízené větrání

Modul NIBE FLM je speciálně konstruován pro spojení s tepelnými čerpadly NIBE F1145/1245.

Součástí modulu NIBE FLM je ventilátor, který nasává vzduch z místností do výměníkové jednotky. Zde se získaná energie z odsávaného vzduchu předává primárnímu médiu, čímž se zvýší jeho teplota a tedy i topný faktor tepelného čerpadla. V případě, že není tepelné čerpadlo v provozu, akumuluje se získaná energie do zemních kolektorů (regenerace kolektorů), čímž se bezezbytku využije energie obsažená ve ventilačním vzduchu.

Dimenzování tepelného čerpadla země-voda není závislé na množství vzduchu, jako je tomu u tepelných čerpadel využívajících ventilační vzduchu, ale jeho výkon se může optimálně přizpůsobit potřebám a velikosti domu.

Modul NIBE FLM je nejlépe umístit přímo na tepelné čerpadlo NIBE F1245, je ale též možné jej připevnit na stěnu.

Regulací tepelného čerpadla nastavíte jednoduše intenzitu větrání v závislosti na Vašem režimu a dle reálného času a s možností pro každý den jinak.

Komplexní řešení zajišťující získávání tepla (rekuperaci) z ventilačního vzduchu i akumulaci tepelné energie do zemních kolektorů. Možnost optimalizace délky primárních kolektorů. Vysoký výkon ventilátoru při minimální hlučnosti. Jednoduchá instalace.

Technické parametry

Název NIBE FLM
Výška 396 mm
Šířka 600 mm
Hloubka 556 mm
Maximální průtok vzduchu (cca) 350 m³/h
Maximální chladicí výkon 1,6 kW

Právo na konstrukční změny a modifikace vyhrazeno.